Program ESL oznacza English as a Second Language (czyli Angielski jako drugi język). Wszystkie nasze szkoły partnerskie prowadzą taki program, choć w niektórych nosi on nieco inną nazwę (np. EIS, EAL itp.).

ESL to intensywny kurs języka angielskiego. Jest ukierunkowany na to, aby zagraniczny uczeń szybko nadrobił zaległości językowe i mógł swobodnie uczyć się na równi z rówieśnikami z kraju, do którego przyjechał.

Program uwzględnia, iż przez pierwsze miesiące możliwości językowe uczniów są ograniczone. Dlatego wszystkie pozostałe przedmioty szkolne prowadzone są w taki sposób, aby np. nowe słownictwo nie ograniczało ich możliwości edukacyjnych. Dzięki temu cały program nauczania w liceum realizowany jest na tym samym, wysokim poziomie. W zależności od szkoły wsparcie to może być realizowane jako np. dodatkowy czas pracy z nauczycielem w trakcie lekcji lub po lekcjach; mogą to być też zajęcia wyrównawcze (korepetycje) albo inne formy aktywnego wsparcia uczestników programu ESL. Innymi słowy brak dobrego opanowania języka angielskiego przez wyjazdem nie będzie wpływał na poziom edukacji ani trudności w realizacji programu nauczania.

Większość szkół oferuje program ESL w cenie czesnego – jest więc bezpłatny. Pozostałe szkoły pobierają tutaj dodatkową opłatę – średnio od 1.5000. USD do czasami nawet 5.800 USD rocznie. W Wielkiej Brytanii ceny te mogą kształtować się na poziomie od 1.000 GBP do 3.000 GBP rocznie. Opłaty te wynikają z faktycznych kosztów, która szkoła musi ponieść realizując program ELS (np. dodatkowe godziny pracy nauczycieli). Niemniej jednak dotyczy to tylko wybranych liceów. Większość z nich zapewnia ESL gratis.

Jeśli więc nie mówisz dobrze po angielsku (ale sporo rozumiesz), masz szansę zostać przyjęty(a) do liceum za granicą. Dzięki programowi ESL w ciągu kilku miesięcy zaczniesz biegle władać językiem i jednocześnie uczyć się na równi z amerykańskimi, kanadyjskimi lub brytyjskimi rówieśnikami.

Nasza pełna oferta:

Najnowsze artykuły na blogu:
Relacje uczeń-nauczyciel za granicą?

Szkoły za granicą znacząco różnią się od polskiego liceum. Z jednej strony Twoje koleżanki i Twoi koledzy będą znacznie bardziej...

Rodzaje wiz dla uczniów szkół w USA

Uczniowie wybierający się do liceum w USA mogą ubiegać się o jeden z 2 rodzajów wiz: Wiza J-1 jest dla osób korzystających z...

Rodzaje testów z języka angielskiego w rekrutacji do liceum za granicą

Wśród wymogów rekrutacyjnych do liceum z internatem za granicą zazwyczaj jest jakiś standaryzowany (uznany międzynarodowo) test z języka angielskiego (choć część...