Post-Graduate Studies (PGs) to rok nauki w amerykańskim lub kanadyjskim liceum w klasie pomaturalnej. Prowadzić będziesz naukę w normalnym trybie szkolnym i mieszkać w internacie. Wybierzesz te przedmioty do nauki, które lepiej przygotują Cię do studiów, a konsultacje z doradcami akademickimi ułatwią Ci aplikowanie i przyjęcie na wymarzoną uczelnię. Dlatego klasa pomaturalna Post-Graduate to doskonałe rozwiązanie dla Polski maturzystów!

Korzyści edukacyjne

Z jednej strony możesz skorzystać z intensywnego kursu języka angielskiego (program ESL). Z drugiej strony możesz podciągnąć się z wybranych przedmiotów szkolnych i poprawić ich ocenę na świadectwie (w systemie amerykańskim jest to punktacja liczona w ilości zdobytych kredytów). Co najważniejsze, możesz również wybrać przedmioty (kursy) tematyczne na poziomie uniwersyteckim – takie, które znacznie lepiej przygotują Cię do wybranego kierunku studiów.

Cześć osób wybierze tutaj np. kursy przedsiębiorczości i biznesu. Inni wybiorą np. anatomię i kursy medyczne. Jeszcze inni – nauki ścisłe, inżynierię, robotykę, przedmioty humanistyczne lub artystyczne. Innymi słowy ten dodatkowy rok nauki w ramach studiów Post-Graduate znacząco zwiększy szanse polskich maturzystów dostania się na wymarzone studia w USA lub Kanadzie.

Nie spiesz się z wyborem studiów

Każdy college i uniwersytet traktuje uczniów PG na równi ze świeżo upieczonymi absolwentami liceów. Wiele osób tuż po skończeniu High School nie wie, co studiować. Nie chcą podejmować pochopnych decyzji i aplikować na kierunek studiów lub uczelnię, co do których nie mają pełnego przekonania (gdyż później ich zmiana nie będzie taka prosta). Dlatego wybierają klasę Post-Graduate w liceum. Jest to bardzo popularne rozwiązanie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ten dodatkowy rok nauki daje czas na zastanowienie się i podjęcie lepszych decyzji akademickich. Co najważniejsze, dzięki możliwości uczenia się w klasach PG dodatkowych, wybranych przedmiotów na poziomie uniwersyteckim, można „spróbować" danego kierunku studiów i podjąć później dojrzalszą decyzję, czy na pewno jest to ten kierunek, który che się studiować.

Niuans sportowy

Jedynym ograniczeniem dla uczniów PG (Post-Graduate) jest bark możliwości udziału w zawodach sportowych. Przepisy w tym zakresie zapewniają równe szanse licealistom, dlatego osoba starsza o rok mogłaby mieć pewną przewagę w rozgrywkach sportowych. Prócz tego jednego wyjątku studenci klas Post-Graduate korzystają ze wszystkich uprawnień i korzyści liceum – na równi z pozostałymi uczniami klas 9th-12th Grade (odpowiednik klas 1-4 polskiego LO).

Przygotowanie do egzaminów SAT i ACT na studia w USA i Kanadzie .

Studia w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Kluczowym czynnikiem branym pod uwagę w takiej rekrutacji na studia w USA i Kanadzie są wyniki z egzaminu SAT (ewentualnie ACT). Każdy licealista zdaje taki test na koniec szkoły. Większość uniwersytetów honoruje wyniki egzaminu SAT; część – test ACT; niektóre uczelnie – zarówno SAT i ACT. W pewnym sensie egzaminy te można porównać do polskiej matury – jest to sprawdzian z kilku przedmiotów, z całego okresu nauki licealnej. Aby uzyskać dobre wyniki, trzeba nie tylko biegle władać językiem angielskim. Konieczna jest znajomość słownictwa z wybranych przedmiotów szkolnych. Tym samym wskazana jest wcześniej ich nauka – choćby przez tylko przez rok, co zapewnia właśnie klasa PG (Post-Graduate) w liceum z internatem.

Uczniowie Post-Graduate korzystają ze wszelkich dogodności amerykańskiego liceum – na równi ze swoimi koleżankami i kolegami z młodszych klas. Każde liceum zatrudnia doradców akademickich, którzy regularnie spotykają się z uczniami (np. raz na 2-3 tygodnie), pomagają im w wyborze college'u/uniwersytetu i kierunku studiów, w przygotowaniu się do egzaminów. Dlatego również polscy maturzyści w klasach Post-Graudate mogą korzystać z bezpłatnych, cyklicznych konsultacji akademickich, które zawsze prowadzone są w trybie indywidualnym. Doradca akademicki zawsze pracuje dla Ciebie – pomaga Ci indywidualnie, abyś dostał się na wymarzony kierunek studiów, na wymarzonej uczelni w USA lub Kanadzie.

Powrót do Polski na studia?

A jeśli na koniec zdecydujesz się na powrót do Polski i podjęcie studiów na polskiej uczelni? Nie ma sprawy! Zdałeś(aś) przecież maturę i masz pełne prawo aplikować na dowolną polską uczelnię. Po roku studiów Post-Graduate w amerykańskim lub kanadyjskim liceum wrócisz z dojrzalszy(a), ze świetną znajomością angielskiego, doskonałym zagranicznym wykształceniem i niezastąpionymi doświadczeniami, ze świetnym przygotowaniem tematycznym do wybranego przez Ciebie kierunku studiów. W Polsce będziesz miał(a) znaczącą przewagę nad innymi kandydatami. Powrót na studia do Polski to będzie wyłącznie Twój wybór, gdyż przecież będziesz mógł(mogła) ubiegać się o stypendium na amerykańskich i kanadyjskich uczelniach!

Studia w Europie po amerykańskim liceum?

Czy po studiach Post-Graduate w liceum z internatem możliwe jest podjęcie studiów na uniwersytecie w innym kraju Unii Europejskiej – np. w Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii czy Francji? Oczywiście, że tak. Posiadasz przecież polską maturę i to na jej postawie ubiegać się będziesz o przyjęcie na takie studia – na identycznych zasadach, jak gdybyś robił(a) to tuż po maturze. Rok w klasie PS w USA lub Kanadzie da Ci lepsze przygotowanie (językowe i tematyczne) do takich studiów oraz znacząco zwiększy Twoje szanse dostania się na świetną europejską uczelnię. Ponieważ rekrutacje akademickie zaczynają się w Europie znacznie wcześniej niż w Polsce (po zdaniu polskiej matury może być już za późno, by dostać się na dobrą uczelnię w innym kraju), dlatego roczne „Post-Graudate studies" dadzą Ci niezbędny czas do rzetelnego przygotowania się i aplikowania w terminie na takie studia.

Dwa świadectwa maturalne - polskie i amerykańskie? .

Czy masz szansę zdobyć drugie świadectwo ukończenia High School w USA lub Kanadzie? Tak! Zdając w Polsce maturę i jadąc na rok do liceum z internatem masz możesz zdobyć drugie świadectwo – czyli amerykańskie High School Diploma!!!

Warunkiem jest jednak wyjazd do ostatniej klasy liceum w USA lub Kanadzie (zamiast do klasy Post-Graduate). Od strony praktycznej nauka będzie wyglądała tutaj praktycznie identycznie. Możesz poprawić swój angielski, poprawić oceny z wybranych przedmiotów, przygotować się do egzaminów SAT (lub/i ACT), regularnie korzystać z konsultacji z doradcami akademickimi, znacząco zwiększyć swoje szanse przyjęcia na dobrą uczelnię w USA lub Kanadzie. Na koniec po prostu uzyskasz świadectwo ukończenia liceum – czyli High School Diploma. Będziesz miał(a) dwa świadectwa – polskie i amerykańskie! Otworzy to przed Tobą znacznie większe możliwości akademickie i zawodowe (zarówno w Ameryce, Europie i Polsce).

Ograniczenia

Jednak nie wszystkie licea z internatem zgadzają się na przyjęcie ucznia do ostatniej klasy High School (nawet po zdaniu polskiej matury). Większość szkół wychodzi z założenia, iż skoro rekrutacje na studia w USA i Kandzie zaczynają się od końca października (czyli 2 miesiące po rozpoczęciu nauki w liceum), jest to za krótki okres aby szkoła mogła dobrze przygotować ucznia, wystawić mu wiarygodną opinię (wymaganą przez uczelnie) itp. Większość amerykańskich liceów oczekuje co najmniej 2 lat nauki w ich placówce.

Niemniej jednak istnieje spora grupa świetnych liceów z internatem, które przyjmują uczniów do ostatniej klasy High School (maturzystów – tj. absolwentów polskich liceów lub absolwentów przedostatniej klasy polskiego LO, którzy zamiast zdawać maturę w Polsce wyjada na 1 rok do liceum w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie). Rok później uczniowie Ci otrzymają świadectwo ukończenia amerykańskiego liceum (High School Diploma), do czego niezbędne jest zaakceptowanie ocen uzyskanych dotychczas w polskim liceum. Oceny te muszą zostać „przeliczone" na liczbę kredytów w systemie amerykańskim.

Pomożemy Ci znaleść oraz dostać się do świetnego liceum, które przyzna Ci wysoką pomoc finansowa i zapewni doskonałe wykształcenie poparte High School Diploma.

Przeczytaj również: Pomoc finansowa lub stypendium

Masz wybór!

Jeśli zdałeś(aś) już polską maturę lub jeśli zdajesz ją w tym roku szkolnym i myślisz o wyjeździe na rok do amerykańskiego liceum, możesz wybrać klasę, w której chcesz się uczyć. Może to być ostatnia klasa High School, która da Ci drugie świadectwo ukończenia amerykańskiego liceum. Ale może to też być klasa Post-Graudate, która zamiast świadectwa pozwoli Ci uczyć się wybranych przedmiotów na poziomie uniwersyteckim i jeszcze lepiej przygotować się do wymarzonego kierunku studiów.

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zawsze masz wybór (!),
a Twoje szanse i perspektywy rozwojowe są zawsze większe!
 

SPEŁNIJ MARZENIA I ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! .

Nie przegap szansy! .

W styczniu kończą się pierwsze tury rekrutacji – również na studia Post-Graduate, w ramach których szkoły udzielają największej pomocy finansowej. Sam proces rekrutacji (w tym przygotowanie przez Ciebie i Twoich rodziców niezbędnej dokumentacji) trwa średnio miesiąc lub dłużej. Dlatego im wcześniej skontaktujesz się z nami i rozpoczniesz rekrutację, tym większą pomoc finansową możesz uzyskać.

Nasza pełna oferta: