Wśród wymogów rekrutacyjnych do liceum z internatem za granicą zazwyczaj jest jakiś standaryzowany (uznany międzynarodowo) test z języka angielskiego (choć część szkół nie stawia takiego wymogu). Szkoły pozwalają na wybór jednego ze wskazywanych przez siebie testów, gdyż zagraniczni uczniowie nie zawsze mogą zdać dany jeden, konkretny egzamin w swoim kraju lub mieście. Część takich testów realizuje w Polce np. wyłącznie British Council, dlatego uczniowie muszą przyjechać do jej placówki w Warszawie, Krakowie lub Wrocławiu. Właśnie dlatego każde zagraniczne liceum akceptuje kilka różnych testów, a jego wybór zależy od samego ucznia. Można więc wybrać taki rodzaj testu, który będzie dla nas najwygodniejszy (np. ten łatwiejszy lub ten internetowy).

Najpopularniejsze testy sprawdzające naszą umiejętność posługiwania się językiem angielskim to:

 • Test własny danej szkoły (możesz go zdać np. w biurze EduExpo lub możemy przyjechać do Twojego miasta).
 • DuoLingo English Test
 • TOEFL iBT (Internet-Based Test)
 • TOEFL Junior
 • TOEFL iTP (Institutional Testing Program)
 • IELTS (International English Language Testing System)

Rzadziej spotykanymi rodzajami testów są:

 • ELTiS (The English Language Test for International Students)
 • iELTS (International English Language Testing System)
 • OLSAT (The Otis-Lennon School Ability Test)
 • SLEP (Secondary Level English Proficiency)
 • PSAT (PSAT/NMSQT – Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test)
 • ITEP-SLATE (International Test of English Proficiency)
 • DET (Diagnostic English Test)
 • AMADEUS Assessment in English
 • ISEE (Independent School Entrance Exam)

Warto pamiętać, iż wymogiem części liceów są nie tylko wyniki testu potwierdzające nasze umiejętności językowe. Niektóre szkoły wymagają także zdania drugiego egzaminu z wiedzy ogólnej – np. SSAT lub autorskiego testu danej szkoły (zazwyczaj oceniana jest tutaj wiedza matematyczna oraz umiejętności konstruowania wypowiedzi, czyli praktyce – napisanie eseju na wybrany temat). Jeśli dany uczeń nie czuje się na tyle mocno w języku angielskim, aby zdać takie egzaminy wstępne, wtedy należy wybrać szkołę, która ma łatwiejsze wymogi rekrutacyjne, czyli w której o przyjęciu decyduje tylko rozmowa kwalifikacyjna poprzez Skype.

Najpopularniejszym testem z języka angielskiego (zwłaszcza wśród polskich uczniów) jest DuoLingo English Test (https://englishtest.duolingo.com). Jest on najłatwiejszy i jednocześnie wyjątkowo wygodny. Zdaje się go przez internet i można ponawiać go wielokrotnie (poprawiając przy tym nasze rezultaty). Wyniki z egzaminu są gotowe w ciągu 48 godzin i mogą być przesłane bezpośrednio do rekrutującej nas szkoły.

Jeśli uzyskane przez wyniki nie są dla nas satysfakcjonujące, można je poprawić. DuoLingo English Test można zdawać dowolną ilość razy. Koszt każdego testu wynosi obecnie ok. 49 USD czyli ok. 200 zł (wcześniej kosztował 79 USD).

Jeśli ktoś nie czuje się dobrze w języku angielskim lub boi się testów, warto z góry założyć, że pierwszy egzamin DuoLingo będzie tylko próbą, a jego wyniki nie będą miały dla nas znaczenia, gdyż je poprawimy w następnym podejściu. Dzięki temu można przejść przez cały test znacznie łatwiej, a drugie (lub kolejne) podejście do egzaminu będzie znacznie mniej stresujące i zapewni nam lepszy rezultat.

Zdanie egzaminu DuoLingo English Test stawia kilka ważnych wymogów przed uczniem/uczennicą. Warto dokładnie przeczytać instrukcje/regulamin testu przed jego rozpoczęciem. Niezbędne jest m.in. założenie swojego konta w portalu społecznościowym DuoLingo, wgranie swojego prawdziwego zdjęcia profilowego i podanie prawdziwych danych personalnych (później wyniki testu z naszymi danymi przesyłane są bezpośrednio do szkoły, do której ubiegamy się o przyjęcie). Komplet tych informacji należy wprowadzić do naszego profilu przed rozpoczęciem testu!

W trakcie wypełniania testu nasz komputer musi mieć włączoną kamerę internetową i mikrofon, dzięki czemu sprawdzane jest to, czy pisaliśmy test samodzielnie, czy nie ściągaliśmy, czy nikt nam nie podpowiadał. Dlatego egzamin ten należy zdawać najlepiej w zamkniętym pokoju, do którego przypadkowo nie wejdzie nikt z naszej rodziny. To bardzo ważne! Jeśli okaże się, że ktoś taki pojawi się w kamerze (lub będzie słychać czyjś głos), wtedy test zostanie niezaliczony, gdyż oceniający go uznają, iż korzystaliśmy z pomocy osób trzecich.

Włączona kamera pozwala na sprawdzenie również, czy zdająca go osoba zbyt często nie odwracała głowy od ekranu komputera. Jeśli tak się zdarzy, egzamin może zostać niezaliczony, gdyż oceniający mogą podejrzewać, iż korzystaliśmy ze ściągawek. Niestety jest to bardzo ważne, aby w trakcie wypełniania testu być skupionym na ekranie komputera.

Jeśli popełnimy błędy opisane powyżej, wtedy nasze konto zostanie zablokowane na jakiś czas, co uniemożliwi nam zdanie tego egzaminu przez dość długi okres. Może okazać się też, iż ze względu na krótki termin do końca rekrutacji w naszej szkole zmuszeni będziemy do napisania innego egzaminu z j. angielskiego – innego niż DuoLingo, czyli trudniejszego. Dlatego tak ważne jest przeczytanie wpierw instrukcji/regulaminu tego testu i przestrzeganie wszystkich wytycznych!

Kolejną ważną wskazówką w egzaminie DuoLingo English Test jest utrzymanie kursora myszy w obrębie strony internetowej (przeglądarki internetowej). Jeśli zdarzy nam się, że kursor myszy przesunie się np. na biuro komputera lub klikniemy inną zakładkę przeglądarki lub okno innego programu, wtedy test zostanie przerwany. Mechanizm egzaminu DuoLingo jest zaprojektowany tak, aby uniemożliwić uczniowi kliknięcie na ściągawki.

Wszystkie opisane powyżej wymogi są dość łatwe do przestrzegania. Autorom DuloLingo English Test zależy na naszej uczciwości i pełnej przejrzystości. Dlatego po prostu musimy przyjąć, że napisanie tego testu ma być szczerym sprawdzeniem naszych rzeczywistych umiejętności w języku angielskim. Nawet jeśli nie są one najlepsze (albo nie czujemy się pewnie w tym języku), nie powinniśmy się tego bać. Należy pamiętać, że to jeden z najłatwiejszych testów z języka angielskiego, a jeśli jego wyniki nie będą dla nas satysfakcjonujące, zawsze możemy go powtórzyć np. dwa dni później.