O szkole i zakwaterowaniu

01. Jak duże są szkoły z internatem?

Szkoły z internatem mogą być małe, średnie i duże. Łączna liczba uczniów w szkole waha się od 220 do 1500, co zwykle obejmuje uczniów od przedszkola / szkoły podstawowej o liceum. Przeważnie większa część uczniów to osoby lokalne, mieszkające w bliższym lub dalszym sąsiedztwie szkoły. Kluczowym wyznacznikiem jakościowym liceum jest liczba nauczycieli przypadających na 1 ucznia. W liceach z internatem stosunek ten wynosi on najczęściej 1:5 (czasami 1:6 lub 1:7).

02. Czy lokalni uczniowie mieszkają w internacie?

Tak. Zwykle większość mieszkańców internatu to osoby z bliższego lub dalszego sąsiedztwa szkoły. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii bardzo popularne jest zakwaterowanie w internacie przez 5 dni tygodnia. Dziecko może w tym czasie skupić się na nauce i rozwijaniu swoich zdolności, a rodzice odbierają je na weekend.

03. Ile osób z za granicy uczy się w liceum z internatem?

Liczba międzynarodowych uczniów jest inna w każdej placówce. Zazwyczaj stanowią oni od 25% do 35% społeczności szkoły. Bywają też takie licea, gdzie aż 60% osób pochodzi z innych krajów.

04. Z jakich krajów pochodzą uczniowie?

W każdej szkole jest inaczej. Zwykle poznasz w nich nowych przyjaciół z minimum kilkunastu do często ponad 20 krajów świata. Mogą one pochodzić z Polski i Europy Środkowej, Europy Zachodniej (Niemiec, Finlandii, Hiszpanii, itp.), Rosji i Ukrainy, ale także z Afryki, Ameryki Płd. oraz Azji (np. Chin i Wietnamu).

05. Czy mogę samodzielnie opuścić teren kampusu szkoły?

Tak. Po przyjęciu do liceum Twoi rodzice określą, na co wyrażają zgodę. Jeśli wskażą możliwość samodzielnego wyjścia poza teren kampusu szkoły (np. odwiedzenia Twoich przyjaciół z sąsiedztwa, którzy nie mieszkają w Internacie), wtedy będziesz mógł/mogła to zrobić. Musisz też podać opiekunowi internatu miejsce, do którego się wybierasz, oraz czas, w którym Cię nie będzie. Jeśli ktoś z przyjaciół zaprosi Cię na weekend do domu, wtedy rownież jego rodzice muszą potwierdzić (np. mailowo), że prześpisz się w ich domu. Oczywiście, jeśli Twoi rodzice nie wyrażą zgody na samodzielne opuszczanie kampusu szkoły, nie będziesz miał(a) takiej możliwości.

06. Czy mogę robić bieżące zakupy, gdy mieszkam w internacie?

Każda szkoła organizuje minimum raz w tygodniu wspólne wyjście na zakupy - albo do lokalnego supermarketu (np. w środy), albo do lokalnej galerii handlowej (np. w soboty). Będziesz mógł/mogła regularnie robić bieżące zakupy.

07. Ile powinno wynosić kieszonkowe?

W zależności od kraju i jego regionu, w którym wybierzesz szkołę, ceny zakupów lub np. biletów do kina mogą się różnić. Warto, aby Twoje kieszonkowe wyniosło od 80 zł do 120 zł tygodniowo.

08. Wycieczki szkolne i weekendy w internacie

Szkoły starają się organizować czas wolny dla mieszkańców internetu, dlatego w każdy weekend dzieje się coś ciekawego. Mogą to być wydarzenia sportowe (np. wyjście na narty, snowboard, wspinaczki skalne lub też udział w turniejach sportowych), wspólne pikniki / grilowanie / gotowanie. Mogą to być także wycieczki do sadu i wspólne wyciskanie soku jabłkowego albo zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych lub muzeów. Może to być też udział w lokalnych atrakcjach w sąsiedztwie - np. udział w festiwalu krewetek i homarów. Ponadto, zazwyczaj w każdy piątek organizowane jest wyjście do kina a w soboty np. do galerii handlowej. Oprócz tego szkoły organizują min. 1 większą wycieczkę (która może być dodatkowo płatna). Zazwyczaj jest to kilka dni spędzone w dużym mieście, gdzie zwiedza się muzea, galerie i legendarne atrakcje turystyczne (te, które w Polsce znamy z amerykańskich filmów). Ponadto w ferie szkoły z USA i Kanady organizują wycieczkę do kilku uniwersytetów. Mieszka się wtedy w akademikach, poznaje daną uczelnię i jej kierunki studiów.

09. Czy w liceach obowiązują mundurki szkolne?

To zależy od szkoły. W Wielkiej Brytanii są one obowiązkowe. W pozostałych krajach przeważająca większość szkół nie wymaga mundurków. Są jednak takie licea w USA, Kanadzie czy np. Szwajcarii, gdzie niezbędny będzie zakup i noszenie takiego stroju. Niektóre licea (tez bez mundurków) mogą mieć tutaj dodatkowe wymagania - np. zakaz noszenia spodni jeansowych przez dziewczyny lub konieczność zakupu butów kościelnych (pantofle - również dla dziewczyn).

O podróżowaniu

01. Czy mogę podróżować samodzielnie? Czy ktoś odbierze mnie z lotniska?

Tak. Szkoły średnie organizują odbiór z lotniska i transport na lotnisko w terminach przerw w nauce (np. ferii, świąt). Możesz więc lecieć za granicę samodzielnie. Pamiętaj też, że w Twojej szkole mogą być inni uczniowie z Polski. Dlatego będziecie mogli podróżować wspólnie (razem raźniej) lub wspólnie z rodziną jednego z nich, jeśli zdecyduje się ona odwieźć lub odebrać swoje dziecka.

02. Czy odbiór z lotniska przez szkołę jest dodatkowo płatny?

Licea bezpłatnie odbierają z lotniska i odwożą na lotnisko - pod warunkiem, że przylot i odlot jest w konkretnym dniu, który wskaże szkoła. Jeśli Twój przylot lub wylot będzie np. dzień później, wtedy szkoły te mogą pobierać dodatkową opłatę transportową (50-100 USD).

03. Ile jest przerw w roku szkolnym? Ile razy mogę wracać do Polski?

W ciągu roku szkolnego internat zamykany jest na czas ferii i świąt. Trzeba wtedy opuścić internat. W USA i Kanadzie jest od 3 do 4 takich przerw w roku szkolnym. Natomiast w Wielkiej Brytanii są 3 semestry w ciągu roku szkolnego i 2 przerwy semestralne (ferie). Brytyjskie przerwy świąteczne są podobne do polskich, dlatego możesz dość często odwiedzać swoją rodzinę w Polsce.

04. Jakiej potrzebuję Wizy?

Nauka w Wielkiej Brytanii lub innym kraju europejskim nie wymaga wiz. Jadąc do Kanady niezbędna jest tzw. zgoda na edukację, której uzyskanie przypomina procedurę wizową. W przypadku USA otrzymasz wizę edukacyjną na podstawie zaświadczenia o przyjęciu do danej szkoły. Będzie to wiza studencka F-1 na cały okres Twojej nauki - do 5 lat.

O bezpieczeństwie i opiece medycznej

01. Czy szkoły z internatem są bezpieczne?

Tak. Większość z nich zlokalizowana jest na przedmieściach lub w małych miejscowościach, a ich kampusy są na tyle duże, że okolicy nie pojawiają się przypadkowi ludzie. Dzieci pozostają zawsze pod opieką dorosłych - nauczycieli, trenerów lub personelu szkoły w ciągu dnia, a wieczorami i w weekendy opiekunów internatów. Ponieważ szkoły organizują liczne wycieczki (poznawcze, do kina, czy na zakupy), również wtedy wszyscy są pod pełną opieką dorosłych.

02. Kto sprawuje opiekę nad dzieckiem w internecie?

W 95% przypadków internat mieści się na terenie kampusu. W nielicznych przypadkach uczniowie mieszkają w domach studenckich nieco dalej od szkoły i codziennie dowożone są szkolnym autobusem. Internatem lub domem studenckim opiekują się zawsze co najmniej 2 osoby dorosłe, aby w razie konieczności jedna z nich mogła np. odwiedź kogoś do przychodni medycznej, a druga mogła nadal mieć pieczę nad pozostałymi dziećmi. Opiekunami mogą być osoby, które na stałe mieszkają w internacie (np. rodzina), ale mogą to również być dorośli, którzy zmieniają się co kilka dni.

03. Jak wygląda opieka medyczna w szkole z internatem?

W każdym liceum pracuje pielęgniarka, która przebywa w nim przez wszystkie dni tygodnia. Wieczorami opiekę medyczną sprawują opiekunowie internatu. Kampusy szkół znajdują się zwykle w bliskim sąsiedztwie szpitala lub przychodni medycznej, dlatego w pilnych przypadkach (np. w nocy) wzywana jest karetka. Ewentualnie osoba dorosła odwozi dziecko do przychodni. Warto pamiętać, iż każdy uczeń musi wykupić lokalne ubezpieczenie medyczne, które pokrywa koszty typu interwencji.

04. Czego nie pokrywa ubezpieczenie medyczne?

Ubezpieczenie pokrywa koszty wszystkich typowych interwencji medycznych. Wyjątkiem mogą być sytuacje niestandardowe - np. jeśli ktoś nosi aparat nazębny. Oczywiście podstawowa wizyta u stomatologa będzie pokryta z ubezpieczenia. Wszystko zależy od danej szkoły i jej ubezpieczyciela. Podobnym wyjątkiem mogą być niestandardowe choroby, na które leczy się dany uczeń. Przed wyborem liceum warto zwrócić nam uwagę na takie nietypowe kwestie medyczne dziecka, abyśmy mogli zweryfikować je w konkretnej szkole.

Jeśli kończysz maturę i myślisz o klasie Post-Graduate....