Przedstawione poniżej ceny szkół zawsze obejmują: czesne, zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia dodatkowe i weekendowe. Wyjątkiem będą tutaj takie zajęcia indywidualne jak jazda konna czy lekcje gry na instrumencie muzycznym. Czasami ceny te zawierają także koszty podręczników oraz programu ESL (Angielski jako drugi język). Zazwyczaj nie obejmują one ubezpieczenia medycznego, choć i tutaj zdarzają się wyjątki.

Stypendia w szkołach z internatem przyznawane są za osiągnięcia w nauce (wyjątkiem są stypendia sportowe w USA). Najważniejszym narzędziem wsparcia rodziny w jest tzw. pomoc finansowa. W praktyce stanowi ona rabat w rocznych kosztach nauki i pobytu ucznia. Szkoła rezygnuje z części swoich przychodów, aby pomóc rodzinie swojego przyszłego ucznia. Pomoc ta uzależniona jest od kondycji finansowej rodziców. Im mniejsze są ich zarobki, tym większy poziom pomocy finansowej (tj. poziom rabatu) można uzyskać – czyli tym tańsza będzie szkoła.

Zazwyczaj wysokość pomocy finansowej jest identyczna we wszystkich latach nauki. Trzeba jednak pamiętać, iż ceny szkół wzrastają co roku średnio od 2% do 10%, dlatego w praktyce koszty dla rodziny również będą nieco wyższe w każdym kolejnym roku.

USA i Kanada .

Ceny listowe szkół w Stanach Zjednoczonych wahają się średnio od około 45 tys. do 65 tys. dolarów amerykańskich. Czasami dochodzą one do 75-85 tys. USD. Opłaty te w pełnej wysokości pokrywa średnio od 25% do 75% rodziców. Pozostali uzyskują jakąś formę pomocy finansowej.

Wysokość takiego wsparcia dla danej rodziny bywa różna w każdej placówce. W niektórych można liczyć np. na 20% a w innych nawet na 70% zniżki. Średnio pomoc finansowa stanowi ok. 50% rocznego kosztu szkoły.

W praktyce cena prywatnej szkoły z internatem (zwłaszcza w USA) może okazać się niewiele większa, niż koszty programu wymiany uczniów (tj. szkoły publicznej i zamieszkania u rodziny goszczącej).

Koszty szkół w Kanadzie są podobnie jak w USA (w przeliczeniu na dolary amerykańskie). Jednak poziom dostępnej pomocy finansowej jest zazwyczaj niższy.

Stypendia w amerykańskich i kanadyjskich szkołach.

Niektóre licea z internatem oferują dodatkowo stypendia naukowe. Można uzyskać specjalny rabat lub pokrycie do 100% kosztów nauki i zakwaterowania. Zwykle liczba takich stypendiów ograniczona jest tylko do kilu osób (1, 3, czasami 5), czyli najlepszych uczniów w całej szkole. Stypendium to dostępne jest na podstawie ocen, dlatego w praktyce przyznawane jest ono dopiero od drugiego roku nauki.

Stypendia sportowe w liceum

Informacje dotyczące stypendiów sportowych dla licealistów i studentów znajdziesz w zakładce Sport i stypendia sportowe.

Wielka Brytania .

Ceny szkół z internatem w Wielkiej Brytanii są zwykle stałe. Większość z nich nie oferuje w praktyce pomocy finansowej. Znajdują się jednak wyjątki od tej reguły – niektóre licea udzielają stypendium pomocowego dla wybranych uczniów. Można uzyskać 20% lub 30% rabatu (czasami więcej). Ceny szkół w Wielkiej Brytanii wahają się średnio od 30 do 45 tys. GBP rocznie. Jest to cena średnia, ale bywają i takie licea, które kosztują poniżej 30 tys. GBP. Z pomocą finansową koszt takiej szkoły może spaść do np. 22 tys. GBP.

Pozostałe kraje .

(np. Szwajcaria, Hiszpania, Czechy)

W pozostałych krajach Europy wsparcie finansowe dla rodzin jest podobne jak w Wielkiej Brytanii. W niektórych szkołach można ubiegać się o większą lub mniejszą pomoc finansową, a pozostałych będzie ona niedostępna.

Jak uzyskać pomoc finansową? .

Szkoły dość szczegółowo badają zdolności finansowe rodziny. Procedura wymaga m.in. dostarczenia odpowiednich zaświadczeń o zarobkach i zgromadzonych w banku środkach (np. lokatach) czy informacji o przychodach pozapłacowych (np. posiadanych akcjach, obligacjach, zgromadzonym majątku itp.). Dokumenty te często badane są w imieniu szkoły przez niezależnych audytorów.

Innymi słowy rodziny z lepszą kondycją finansową mogą uzyskać mniejszą pomoc, a rodziny mniej zamożne – większą pomoc finansową. Ponieważ firma Edu Expo jest bezpośrednim przedstawicielem zagranicznych liceów, skutecznie pomagamy w całej tej procedurze (m.in. negocjujemy w Państwa imieniu koszty szkoły) i gwarantujemy, że otrzymają Państwo najwyższy poziom pomocy finansowej, jaki będzie dostępny w danym miejscu.

Pod koniec stycznia lub lutego (czasami marca) budżet pomocy finansowej w większości szkół jest już wyczerpany. Dlatego najwyższe wsparcie (rabat) można uzyskać, rozpoczynając rekrutację jak najwcześniej – począwszy od października do grudnia lub stycznia.

Dodatkowe źródła finansowania nauki .

W poszczególnych krajach istnieją programy stypendialne, prowadzone przez prywatne fundacje i lokalną administrację samorządową. Zazwyczaj środki te przeznaczone są na pomoc wyłącznie dla uczniów z danego kraju, ale istnieją oczywiście wyjątki od tej reguły. Polscy uczniowie mogą próbować ubiegać się o takie stypendia, ale w praktyce szanse na nie będą ograniczone. Najważniejszym i gwarantowanym rodzajem wsparcia w szkołach z internatem jest pomoc finansowa, której udziela konkretna szkoła.

Rządowe pożyczki dla maturzystów .

Chcąc wyjechać do klasy pomaturalnej Post-Graudate można skorzystać z rządowych pożyczek na atrakcyjnych warunkach. Są to środki przekazane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Osoby, które ukończyły 18 lat mogą otrzymać do 100 tys. zł pożyczki na pokrycie do 100% kosztów kursu (np. nauki w klasie Post-Graduate za granicą). Pożyczka udzielana jest na 12-36 miesięcy i jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.).

Co najważniejsze każdy możne umorzyć 20-25% pożyczonej kwoty. Wystarczy uzyskać certyfikat ukończenia danego kursu (np. klasy pomaturalnej w USA), aby uzyskać umorzenie 20% pożyczki. Innymi słowy jeśli pożyczka wyniosła np. 100 tys. zł, trzeba wtedy zwrócić w ratach tylko 80 tys. zł. Umorzenie dodatkowych 5% (razem 25%) możliwe będzie dla osób niezatrudnionych, lub gdy dochód brutto osób pracujących (w tym samozatrudnionych) z ostatnich 12 miesięcy był niższy niż przeciętne wynagrodzenie brutto w kraju.

Więcej informacji o programie na stronie www.inwestujwrozwoj.pl.

Czas ucieka! .

Koniec pierwszych tur rekrutacji i możliwość uzyskania najwyższej pomocy finansowej mija w styczniu. Nie strać swojej szansy! Skontaktuj się z nami już dziś i umów spotkanie.

Najnowsze artykuły na blogu:
Relacje uczeń-nauczyciel za granicą?

Szkoły za granicą znacząco różnią się od polskiego liceum. Z jednej strony Twoje koleżanki i Twoi koledzy będą znacznie bardziej...

Rodzaje wiz dla uczniów szkół w USA

Uczniowie wybierający się do liceum w USA mogą ubiegać się o jeden z 2 rodzajów wiz: Wiza J-1 jest dla osób korzystających z...

Rodzaje testów z języka angielskiego w rekrutacji do liceum za granicą

Wśród wymogów rekrutacyjnych do liceum z internatem za granicą zazwyczaj jest jakiś standaryzowany (uznany międzynarodowo) test z języka angielskiego (choć część...