Uczniowie wybierający się do liceum w USA mogą ubiegać się o jeden z 2 rodzajów wiz:

  • Wiza J-1 jest dla osób korzystających z programu wymiany kulturalnej/edukacyjnej, czyli wyjeżdżających jedynie na rok (lub krócej). Wiza przyznawana jest na 12 miesięcy.
  • Wiza F-1 przeznaczona jest dla studentów uczelni wyższych oraz dla uczniów liceów z internatem. Wiza przyznawana jest na czas trwania danego kursu, szkoły lub studiów – tj. na okres do 5 lat.

Opłaty wizowe:

  • Wiza J-1: 160 USD (640 zł)
  • Wiza F-1: 160 USD (640 zł) + 350 USD (ok. 1.365 zł); czyli łącznie 510 USD (ok. 2.000 zł)

Ważne! Jeśli ktoś uzyskał już wcześniej wizę turystyczna (np. wyjeżdżając wspólnie z rodzicami na wakacje), nie może podjąć nauki licealnej na jej podstawie. Wciąż musi wyrobić wizę J-1 lub F-1.

Wjeżdżając do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy turystycznej uzyskuje się prawo do przebywania w tym kraju przez 3 miesiące (lub nieco dłużej). Konieczne jest opuszczenie kraju przed upłynięciem tego terminu. Natomiast wjeżdżając do USA na podstawie wizy F-1 można przebywać w kraju bez ww. ograniczeń czasowych.

Więcej informacji na temat wiz edukacyjnych do Stanów Zjednoczonych można znaleźć na stronie Ambasady USA w Polsce: https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/studia-i-programy-wymiany/. Informacje o opłatach wizowych: https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/oplaty/. Szczegółowe informacje na temat wizy studenckiej F-1: https://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-typefandm.asp.